Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Datenschutzerklärung

Arkom Chemicals GmbH

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

 

Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowania podczas surfowania mogą być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz zaprzeczyć tej analizie. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Dr Tomasz Wiecław

Telefon: 040 63970200
E-mail: sales@arkom-chemicals.de

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek podania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

 

Sprzeciw wobec listów reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie u nas.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

 

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:
- Typ i wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
-Referrer URL
-Hostname of the accessing computer
- czas żądania serwera
-Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.


Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi lub propaganda.

Media społecznościowe
Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ta strona wykorzystuje do tego celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool. To narzędzie nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami i użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków.

Narzędzie to nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednym z serwisów społecznościowych, podczas korzystania z przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bez konieczności tworzenia kompletnych profili surfowania przez operatorów sieci.

Wtyczki do Facebooka (przycisk Like & Share)

Nasze strony integrują wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Like") na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Like-Button" na Facebooku, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszych Stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku.

Plugin na Twitterze

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji "Re-Tweet" strony internetowe, które odwiedzasz, są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane na Twitterze. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności na Twitterze pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Plugin Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji: Możesz użyć przycisku Google+ do publikowania informacji na całym świecie. Przycisk Google+ umożliwia Tobie i innym osobom otrzymywanie spersonalizowanych treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje podane przez użytkownika dla treści +1, jak i informacje o stronie, którą użytkownik odwiedził po kliknięciu na +1. Twój +1 może być wyświetlany jako wskazówka wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub Twój profil Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google zapisuje informacje o aktywności użytkownika +1 w celu ulepszenia usług Google dla użytkownika i innych osób. Aby korzystać z przycisku Google+, musisz mieć publiczny profil Google, który jest widoczny na całym świecie i musi zawierać co najmniej nazwę, którą wybierzesz dla swojego profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której użytkownik użył podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Cię.

Wykorzystanie zebranych informacji: Poza opisanymi powyżej zastosowaniami, podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące +1 aktywności użytkowników lub udostępniać te statystyki użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub stowarzyszone strony internetowe.

Instagram Plugin

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integrated.

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony korzystają z przycisków serwisu Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Przyciski te pozwalają na udostępnienie postu lub strony na Tumblrze lub śledzenie dostawcy na Tumblrze. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych z przyciskiem Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na ilość danych, które Tumblr gromadzi i przekazuje za pomocą tego pluginu. W zależności od aktualnego stanu, przekazywany jest adres IP użytkownika oraz adres URL danej strony internetowej.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn Plugin

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, tworzone jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest powiadamiany, że odwiedziłeś nasze strony używając swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk "Poleć LinkedIn" i jesteś zalogowany do swojego konta LinkedIn, LinkedIn jest w stanie śledzić Twoją wizytę na naszej stronie do Ciebie i Twojego konta. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Nasza strona wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron zawierającej funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą, żadne dane osobowe nie są przechowywane. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkownika.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych i przycisku XING Share można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest Plugin

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Po wywołaniu strony, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterestu. Plugin przesyła dane protokołu do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zgłoszenia, korzystanie z Pinterestu i plików cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Pinterest, jak również na temat praw i opcji ochrony prywatności użytkownika znajduje się w Polityce prywatności firmy Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Narzędzia analityczne i reklama
Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" jest ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie: Wyłączyć Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje informacje o użytkownikach, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy umowę z firmą Google na zlecone przetwarzanie danych i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "funkcje demograficzne" Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję, zmieniając ustawienia reklam na swoim koncie Google, lub generalnie zakazać Google Analytics gromadzenia jego danych w sposób opisany w sekcji "Rezygnacja z gromadzenia danych".


Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integrującej reklamy firmy Google Inc. ("Google"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google AdSense używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Google AdSense używa również tzw. web beacons (niewidoczna grafika). Za pomocą tych web beaconów można oceniać informacje takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i web beacons na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz dostarczania formatów reklamowych są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączył Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Państwa.

Przechowywanie ciasteczek AdSense opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o Państwu danych w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta pozwala na powiązanie odbiorców reklamy stworzonej za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane dla użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w oparciu o jego wcześniejsze użytkowanie i zachowanie podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Za zgodą użytkownika Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji użytkownika z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, z którego logujesz się na swoje konto Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby pomóc nam w definiowaniu i tworzeniu odbiorców dla reklamy między urządzeniami.

Użytkownik może zrezygnować z remarketingu/tramarketingu urządzeń typu cross-device na stałe, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, korzystając z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja zebranych danych na koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą można przekazać lub wycofać na rzecz Google (artykuł 6, ustęp 1, litera a, DSGVO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie są łączone z kontem Google (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub ponieważ sprzeciwił się połączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) OOD. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w przeprowadzeniu anonimowej analizy osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords używamy tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

 

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego użycia, wyłączając nieznacznie cookie śledzenia Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Preferencjach Użytkownika. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "conversion cookies" opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wykonywane przez człowieka, czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy odwiedzający stronę wejdzie na nią. Do celów analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszy dokonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i spamem.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook piksele

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

Pozwala nam to na śledzenie zachowań osób odwiedzających stronę po kliknięciu w reklamę na Facebooku, która ma zostać skierowana na stronę dostawcy. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na umieszczanie reklam na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony.

Dalsze informacje na temat ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Niestandardowa publiczność" w sekcji "Ustawienia reklam" na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Newsletter
Dane do biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. poprzez użycie linku "wypisanie się" z newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięte po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają przez to nienaruszone.

Plugins and Tools
Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie znalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały przyjęte przez e-recht24.de.